تومورهای مغزی و نخاعی

تومورهای مغزی و نخاعی در حقیقت توده هایی سلولی هستند که در مغز یا نخاع قرار دارند و خارج از حد کنترل به رشد می رسند که در دو نوع خوش خیم و بدخیم دسته بندی می شوند. تشخیص سلول های سرطانی خوش خیم و بدخیم در تمامی اعضای بدن به ویژه مغز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بررسی تومورهای مغزی و نخاعی

به منظور بررسی تومورهای نخاع و مغز به معرفی بخش های اصلی مغز و نخاع و نشانه ها و علائم تومور در آن ها می پردازیم.

بخش های اصلی مغز و نخاع

مغز

بخش های اصلی مغز مشتمل بر مخ ، مخچه و ریشه مغز می باشد که هر یک عملکرد خاصی دارند.

مخ : مخ خارجی ترین بخش مغز است که دارای دو نیم کره است و وظیفه کنترل فکر ، منطق ، احساس و زبان را دارد. از دیگر وظایف مخ ، می توان به مسئولیت به حرکت درآوردن ماهیچه ها و دریافت و تفسیر اطلاعات حسی نظیر لامسه ، درد ، بینایی ، شنوایی و بویایی اشاره نمود.

نشانه های تومور مغزی بستگی به محل تومور دارد ، نشانه های تومور مغزی در مخ به شرح ذیل است :

 • تشنج
 • ضعف یا فلج در برخی از اندام ها
 • تغییر در بینایی ، شنوایی ، و حواس دیگر
 • اختلال در تکلم
 • تغییر شخصییت

تومورهای مغزی و نخاعی

مخچه : در زیر مخ ، مخچه قرار دارد. وظیفه مخچه کمک برای ایجاد هماهنگی در حرکات است. نشانه های تومور مغزی در مخچه عبارتند از :

 • اختلال در راه رفتن
 • ایجاد اختلال در تکلم
 • ایجاد اشکال در حرکات دقیق در اندام هایی مانند دست ها ، پاها و بازوها
 • ایجاد مشکل در بلع غذا
 • ایجاد اختلال در حرکت چشم ها

ریشه مغز : بخش پایینی مغز ، ریشه مغز می باشد که به نخاع اتصال یافته است. متشکل از دسته های طولانی فیبرهای عصبی است که موظف به کنترل ماهیچه ها و همچنین کنترل حس انتقالی بین مخ و سایر اعضای بدن می باشد. ریشه مغز دارای مراکز خاصی است که به ضربان قلب و تنفس کمک می نمایند و همچنین منشا اکثریت اعصاب جمجمه در ریشه مغز می باشد.

نشانه ها و علائم تومور مغزی در ریشه مغز شامل موارد زیر می باشند :

 • ایجاد ضعف
 • سفت شدن ماهیچه ها
 • اختلال در درک
 • ایجاد اشکال در حرکات چشم و صورت
 • اختلال در بلعیدن و شنوایی
 • دوبینی
 • اختلال در راه رفتن

نخاع

نخاع دارای بسته های فیبر بسیار طولانی است که موظف به انتقال سیگنال هایی است که کنترل ماهیچه ها ، حواس ، روده و مثانه را بر عهده دارند. نخاع دارای ساختار باریکی می باشد ، لذا تومورهای نخاعی عموما منجر به ایجاد علائمی در هر دو طرف بدن خواهند شد.

علائم تومورهای نخاع عبارتند از :

 • بروز ضعف و بی حسی
 • فلج
 • اختلال در حرکت پاها و بازوها به دلیل اینکه منشا بیشتر تومورهای نخاع از ناحیه گردن می باشد.
 • اختلال در عملکرد مثانه و روده
 • ایجاد اختلال در ناحیه زیر گردن
Call Now Button