آرشیو برچسب : آنوريسم مغزي

آنوریسم مغزی به بیرون زدگی نقطه ای ازدیواره رگ مغز که به دلیل نقص ساختمانی در دیواره رگ ایجاد می شود آنوریسم مغزی گفته می شود. همه ما به خوبی از اهمیت محافظت از سر آگاهی داریم و در زمان مشاهده هر نوع مخاطره ای، ناخودآگاه، با دست از سر محافظت می کنیم. چرا که […]