آرشیو برچسب : دوره درمان مننژیت باکتریایی

درمان مننژیت بیماری مننژیت به توجه و مراقبت فوری پزشکی نیازمند است. درمان مننژیت در ابتدا به صورت تجربی انجام می شود. در مرحله بعد ، پس از آماده شدن جواب کشت مایع مغزی نخاعی ، نوع باکتری عامل بیماری تشخیص داده شده و درمان اختصاصی انجام می گیرد. درمان مننژیت ، به علت بروز […]